Połączenie OpenVPN site-to-site między EdgeRouterem a Debianem

Tak na szybko aby nie uleciało 🙂

 1. Logujemy się na EdgeRouter i z poziomu usera (nie configure) generujemy klucz wspólny:
  ubnt@router:~$ generate vpn openvpn-key /config/auth/openvpn-s2s-secret
  Generating OpenVPN key to /config/auth/openvpn-s2s-secret
  Your new local OpenVPN key has been generated
  ubnt@router:~$
 2. Konfigurujemy VPNa od strony EdgeRoutera (w naszym przypadku EdgeRouter ma zewnętrzne stałe IP a Debian będzie się do niego „dopinał”):
  ubnt@router:~$ configure
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 local-address 10.1.254.1
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 local-port 1195
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 mode site-to-site
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option --comp-lzo
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option --float
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option '--ping 10'
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option '--ping-restart 20'
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option --ping-timer-rem
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option --persist-tun
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option --persist-key
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option '--user nobody'
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 openvpn-option '--group nogroup'
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 remote-address 10.1.254.2
  ubnt@router# set interfaces openvpn vtun0 shared-secret-key-file /config/auth/openvpn-s2s-secret
  ubnt@router# commit
  ubnt@router# save

  Gdzie:
  10.1.254.1 – IP Edge Routera na interfejsie VPN
  10.1.254.2 – IP Debiana na interfejsie VPN
  1195 – port VPNa
  /config/auth/openvpn-s2s-secret – nazwa wygenerowanego wcześniej pliku z kluczem

 3. Na debianie instalujemy OpenVPNa
 4. Przenosimy plik /config/auth/openvpn-s2s-secret z EdgeRoutera na debiana jako /etc/openvpn/secret (jest to zwykły plik tekstowy można na routerze użyć sudo cat /config/auth/openvpn-s2s-secret i po prostu wkleić go na Debianie
 5. Tworzymy konfig VPNa na debianie w pliki /etc/openvpn/s2s.conf (IP.IP.IP.IP to IP EdgeRoutera):
  dev vtun0
  dev-type tun
  ping 10
  ping-restart 60
  ifconfig 10.1.254.2 10.1.254.1
  lport 1195
  rport 1195
  proto udp
  remote IP.IP.IP.IP
  secret /etc/openvpn/secret
  comp-lzo
  ping-timer-rem
  persist-tun
  persist-key
  user nobody
  group nogroup
  float
  script-security 2
 6. Włączamy autostart połączenia razem z systemem:
  systemctl enable [email protected]
 7. Włączamy połączenie VPN:
  systemctl start [email protected]
 8. W tym momencie powinniśmy mieć już możliwość pingowania po adresach VPN (10.1.254.1 <-> 10.1.254.2)
 9. Jeżeli dodatkowo chcemy połączyć se sobą podłączone sieci, to musimy dodać trasy routingu. Na EdgeRouterze wykonujemy polecenie:
  ubnt@router# set protocols static interface-route 10.1.2.0/24 next-hop-interface vtun0
  

  (gdzie 10.1.2.0/24 to sieć od strony debiana)

 10. Na debianie sprawa jest utrudniona. Tworzymy skrypt /etc/openvpn/s2s-up.sh o zawartości:
  #!/bin/sh
  /sbin/ip route add 10.1.1.0/24 dev $dev
  

  (gdzie 10.1.1.0/24 to sieć po stronie  EdgeRoutera).
  Nadajemy mu prawa do wykonania:

  chmod +x /etc/openvpn/s2s-up.sh

  i do pliku konfiguracyjnego /etc/openvpn/s2s.conf dopisujemy:

  up /etc/openvpn/s2s-up.sh
 11. Pozostaje tylko zresetować VPNa (na debianie):
  systemctl restart [email protected]

  i wszystko powinno zacząć działać.

 12. Dla pewności możemy sprawdzić tablice routingu.
  Na Debianie:

  wyprz ~ # ip route
  default via 10.1.2.1 dev eth0 onlink 
  10.1.1.0/24 dev vtun0 scope link 
  10.1.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.1.2.2 
  10.1.254.1 dev vtun0 proto kernel scope link src 10.1.254.2 
  169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1000

  Na EdgeRouterze:

  ubnt@router:~$ show ip route
  Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
      O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      > - selected route, * - FIB route, p - stale info
  IP Route Table for VRF "default"
  S  *> 0.0.0.0/0 [210/0] via 89.71.140.1, eth4
  C  *> 10.1.1.0/24 is directly connected, eth0
  S  *> 10.1.2.0/24 [1/0] is directly connected, vtun0
  C  *> 10.1.254.1/32 is directly connected, vtun0
  C  *> 10.1.254.2/32 is directly connected, vtun0
  C  *> 89.71.140.0/22 is directly connected, eth4
  C  *> 127.0.0.0/8 is directly connected, lo