nginx autoryzacja spoza sieci lokalnej

Jakiś czas temu opisywałem jak za pomocą lighttpd wymagać logowania do podstrony jedynie z internetu (a z sieci lokalnej wpuszczać bez logowania). Dziś identyczna konfiguracja, dla serwera nginx:

location ~ /coś/ {
    satisfy any;
    allow 10.1.1.0/24;
    deny all;
    auth_basic "Strefa prywatna";
    auth_basic_user_file "/etc/nginx/htpasswd";
}

Podziękowania dla winnetou za pomoc w rozwiązaniu.