Budowa garażu: brama i elektryka

Z racji że budynek trzeba było zamknąć przed zimą, zamówiona została brama segmentowa 3x3m z napędem. Montaż rozpoczęty został od przykręcenia pionowych prowadnic, w których ułożyliśmy następnie poszczególne segmenty. Kiedy całość działała już manualnie, zamontowany został napęd elektryczny.

W międzyczasie, w domu przygotowana została kompletna rozdzielnica elektryczna, wraz ze wszystkimi połączeniami wewnątrz niej, aby była gotowa do montażu garażu. Po wciągnięciu wszystkich przewodów, została zamontowana na swoim miejscu i podłączona. Podłączony został też główny przewód zasilający i od tej pory w garażu był już prąd. Zamontowane zostały też prowizorycznie gniazda, włączniki oraz lampy.